3D Visualization - Visart AS

3D Visualization & Interactive Models

Ved bruk av moderne teknologier i utforming av prosjekter for planlagte investeringer kan man unngå flere problemer som går ut fra feilberegninger eller ukorrekte forutsetninger.
Kontakt

Nøyaktig prosjekt med 3D simulering

Det er så viktig å lage prosjekt så nøye slik at det tar hensyn til så mange variabler som mulig. Denne løsningen brukes ofte til formål knyttet til spesifikke industrigrener. Den er også brukt i prosessen med utarbeidelse av prosjekter for oljerigger.

Moderne 3D simulering i prosjektering

Bruk av slike teknologier som 3d visualization gir ved første øyekast en interessant, attraktiv visuell effekt. Dessuten forberedes moderne metoder for utarbeidelse av prosjekter på en slik måte at bortsett fra visuelle effekter – slike som presentasjon i full størrelse – garanterer man for mottaker av prosjektet også klar indikasjon på investeringsmuligheter. I tilfelle prosjektering av oljeplattformer kan dette komme til uttrykk i flere aspekter:

  • Profesjonelt laget prosjekt kan ta hensyn til forholdene i terrenget og eksisterende eller planlagt infrastruktur – dette viser også hvordan plattform eller omformerstasjon skal integreres med omgivelser;
  • I tilfelle plattformer på havet er det verdt å ta i betraktning underlaget – å ta hensyn til geografiske forhold hjelper å redusere risiko for tap i løpet av prøve- og endelig boring;
  • Slike alternativer som 3D simulering bidrar til å forberede visualisering av arbeidet til oljerigg, drift av enkelte enheter, mottak av leveranser eller lasting av råvarer.
3D simulation - interaktiv modell

3D Visualization – Vår portefølje

3D simulasjon - Oppjekkbare plattformer

3D animasjon - Landrigger

Andre 3D visualization

VisArt AS

Kontakt med oss